Pan is alive and well: Dana Dragomir tolkar den grekiska guden pan som från början var en fåraherde. Pan var en fåraherde som spelade sin flöjt för sina får. När gudarna hörde hans musik, blev han upphöld. Därav namnet panfjöjt. Finns andra historier om panflöjten. Men den som i världen trakterar detta instrument bäst är Dana Dragomir.