Asteroider i olika form och sammansättning. De hårdaste asteroiderna består av till största delen järn.

Asteroider i olika form och sammansättning. De hårdaste asteroiderna består av till största delen järn.

Lite information om asteroider

Det finns begrepp som " asteroid, komet och meteor. Till att börja med så är det en feluppfattning hos oss när vi ser ett "stjärnfall". så ska det vara meteoriterer som träffar Jorden, de som "smyger" igenom vår atmosfär. Men de som kommer igenom atmosfären och "hamnar" på Jorden kallas för meteroiter. Men nog om detta.

Asteroider är något helt annat:
Det finns ett "asteroid-bälte" mellan Mars och jätteplaneten i vårt solsystem Jupiter. Där kan man säga att asteroiderna kämpar om en inbördes kamp, därför att de "rusar" runt med en hastighet som vi inte förstår. Och dessutom är de till viss del "bundna" av jätten Jupiters gravitation. Men asteroidbältet är så komplext och irrationellt att vissa asteroider slipper ut ur sitt "fängelse" och får då en mycket komplicerad bana utanför bältet. Ett bra exempel är Asteroiden Eros, som är kartlagd av NASA, Den Asteroid som skulle ha blivit döden för dinosaurierna var i Eros storlek, ung. 1,5 mil i diameter.

Asteroidbältet: Mellan Mars och Jupiter

Asteroider i solsystemet. Astronomer har upptäckt hundtetusentals asteroider, i olika storlek. De är f.f. inte överens om vad som betraktas som en asteroid. Men allt ifrån en 1kg sten till ett litet hus, kan vara en asteroid.

100.000 talsasteroider har upptäckts i "vårt solsystem" . Och det blir bara fler upptäckter. Vetenskapen går framåt.

Astronomer tror att de upptäcker 5.000 varje månad. Jag håller med dem. För detta är så obegripligt för dej och mej. Vi går ut i skogen, varje gång hittar vi något annorlunda. Så
är det för mej, varje gång jag "tittar uppåt". Man lär sej något för varje gång. 

Många asteroider (småplaneter) är synliga på stjärnhimlen, om man vet var man ska söka efter dem. P.g.a. det relativt stora avståndet från Jorden och storleken på asteroiderna syns de bara som små punkter på stjärnhimlen, och är svåra att urskilja från stjärnor. Men asteroiderna har ett helt annat rörelsemönster än stjärnor.Historiska upptäckter

Baron Frans Exaver von Zach och en grupp av 24 astronomer organiserade i slutet av 1700-talet en grupp för att söka stjärnhimlen efter "den felande planeten". Den skulle ligga ungefär 2,8 astronomiska enheter (längdmått som beskriver avståndet mellan Solen och Jorden). Vad de upptäckte var ett "rörligt objekt", som de vid den tidpunkten inte visste vad det var. Långt senare blev der rörliga objektet klassificerat som en "asteroid".

Konstigt nog så upptäcktes inte den första asteroiden Ceres av den gruppen. Upptäcktes av en händelse av 1801 av Guiseppe Piazzsi chef för observatoriet i Palermo.

Till dags dato har astronomer upptäckt snällt uttryckt upptäckt "massor" av asteroider. Som sagt så befinner sej "asteroidbältet" mellan Mars och jätteplaneten i vårt solsystem Jupiter.

Fotnot: Den mest kända asteroiden Eros, har en storlek på ung. 3,2 mil. Svårt att få en diameter, eftersom asteroider är oregelbundna. Men den asteroid som skulle ha tagit död på dinosarierna, var hälften så stor. Vi kan bara föreställa oss vad som kan hända om Eros skulle träffa Jorden. Vi har sett filmen "Armageddon". Men verkligheten är en helt annan. Om Eros kolliderade med Jorden, så good-bye med oss människor.

Senaste kommentaren

14.09 | 19:52

Känns som om ju mer man lär sig ju mindre vet man. Universum är ju så stort, ofattbart.

28.01 | 16:53

En stjärnklar augustikväll utan störande ljus, som en gråvit mjölkaktig dimma med stjärnor, som sträcker sej över stjärnhimmeln. Hoppas detta var till hjälp

28.01 | 09:10

Vad är själva "Vintergatsbandet" , dvs hur ser vi det från Jorden?

23.04 | 05:30

Jag har inga just nu

Dela den här sidan