Året kommer från Mayaindianerna, och de hade förutspått att 2012 skulle vara "Armageddon". så blir det inte just till det året.

Allt beror på vår stjärna Solen

Den slungar ut enorma massor av sin energi varje sekund. Men vart 11:e år "blir eruptionerna" mycket större. Vi vet att senast det hände, blev norra Kanada strömlöst för ett tag. När de kraftiga eruptionerna når Jorden, ser vi det i form av Norrsken. Ett skådespel som jag har upplevt några gånger. Ett "draperi" som klär kvällshimlen, om man bor i norra Sverige. Kan även ses i södra delen, när Solen har sin största aktivitet. Varför vi ser det beror på Jordens magnetfällt.

Men vi har redan blivit varse om Solens inverkan på oss. Det senaste är sunamin i Thailand, och jordbävningarna i Chile.
Solen värmer upp Jorden och vi förstör den med alla våra avgaser som lägger som ett "täcke" i atmosfären. Därför uppstår den globala uppvärmningen.

Jorden består av: Inre kärna, mantel och skorpa. Skorpan är inte tjockare än 5 km, vilket kan jämföras med skalet på ett äpple. När solen som tidigare nämnts slungar ut enorma energimängder påverkar det skorpan. Det blir tryck som verkar neråt. Till slut når trycket magman som är mycket het. Följden blir att hetta stiger uppåt mot skorpan. Under havsytan finns de "tektoniska" plattorna, rörliga delar av kontinententerna, som "gnider" mot varandra. Till havs blir det sunamis. Vulkanurbrott fungerar ungefär på samma sätt. Men då är det sprickor i Jordskorpan till lands. Allt detta tillsammans betyder att vår "lugna" planer, inte är så lugn. 2012 kommer att hända; Armageddon (Jordens undergång), men inte just det året.

Ett ytterst sälsynt fenomen äger rum just detta år. Alla solsystemets planeter, står "uppradade" i en "rät linje". Detta äger endast rum vart: 640.000 ende år.