Översikt av vårt solsystem. Nu mer anses inte Pluto som en planet.

"Vår livgivande stjärna Solen.

Diameter: 1.400.000 km
Massa: (Jorden = 1) 333.000
Täthet: (vatten 1) 1,41
Flykthastighet: 215 km/sek 1 varv runt Vintergatan 225 miljoner år

Solen äe ungefär 5,5 miljarder år, och beräknas bli ungefär 11 miljarder år. Då händer följande: Solen sväller till en röd jätte, kärnreaktionen blir så våldsam att hettan i Solen blir mångdubbel. Det får till följd att Merkurius blir rostad, Vebus blir stekt. Jordens yttemperatur stiger över kokpunkten. Efter ytterligare 2 niljarder år kommer den åter att krympa till en vit dvärg och svalnar.

Vår sol förlorar varje sekund 4,5 miljarder ton av sin vikt, ändå räknas den till en liten stjärna i universum. Solen består av 4 schakt: Kromosfär, fotosfär, vätelager och kärna. Längst in i kärnan kan det bli upp emot 16 miljoner grader. Uppskattningsvis består solen av: 73% väte, 25% helium, och 2% tyngre ämnen.

Från Solen och utåt: Merkurius

Diameter:4.878km
Massa:(Jorden 1)0,055
Täthet: vatten=1)5,43
Flykthastighet:4,25 km/sek
Medelavstånd från Solen 58milj.km
Ett varv runt Solen 88 dygn

Alla planeter i solsystemet har elipsformade banor runt solen. Merkurius är knappt större än vår måne. Atmosfären är mycket tunn, nästan obefintlig. Det innebär stora temperaturskillnader, eftersom planeten inte kan behålla värme från Solen.

Merkurius yta liknar vår måne, full av kratrar och stenig, pga. ständigt bombardemang från rymden. På Merkurius finns, klippor och långa bergskedjor. De är över 3.000 meter höga och långsträkta.


Venus

Diameter:12.104km
Massa:(Jorden=1)0,815
Täthet:(vatten=1)5,24
Flykthastighet:11,8 km/sek
Medelavstånd från Solen 108 milj. kilometer

Planeten är till största delen "slät", men det finns undantag. Det högsta berget (gammal vulkan) mäter 10.800 meter över normalnivå. Till skillnad från Merkurius har Venus atmosfär. Den består av tjockt sammanpackad koldioxid. Strax ovanför cirkulerar giftiga moln av svavelsyra. Trycket på ytan är 90 ggr. större än på Jorden. Temperaturen på ytan (+ 500 grader) samt det enorma trycket och den giftiga atmosfären avslutar alla diskussioner om liv. Venus är den varmaste planeten i solsystemet, detta pga. växthuseffekten. Venus är den enda planeten i solststemet, som roterar i motsatt riktning till de andra planeterna.

Jorden

Diameter:12.756km
Täthet(vatten=1) 5,52
Flykthastighet 11,8km/sek
Medelavstånd från Solen 150 milj. km
Ett varv runt solen 365 dygn

Schematisk beskrivning av vår planet: Den består av inre kärna: mantel och skorpa. Skorpan är väldigt tunn, kan beskrivas med skalet på ett äpple. Jorden är den unika planeten i vårt solsystem på många sätt. Den är den enda bebodda planeten, vilket beror på atmosfärens beskaffenhet, Solens storlek, samt Jordens avstånd till densamma. Men om vi människor tillåts fortsätta med alla föroreningar överlever den inte den förutbestämda tiden. Planeten består till 3/4 av vatten. Kallas av astronauter den "vackra blåvita planeten" Jordens skorpa vilar på ett lager av berg, som vi kallar för manteln. Den är inte tjockare än 50 km på något ställe. De nuvarande världsdelarna uppstod för ca; 200 miljoner år sedan, när 2 enorma landmassor splittrades.

Om man tittar på en världskarta finner man att, Afrika och Sydamerika en gång passade ihop. Vatten har en enorm förmåga att nöta på berg. Grand Canyon i Arizona, är ett tydligt bevis på detta.

Mars

Diameter:6.794 km
Massa: (Jorden=1) 0,117
Täthet: (vatten=1)3,93
Flykthastighet: 5,02 km/sek
Medelavstånd fråm Solen 228 milj.km

Planeten har liksom Venus ett karaktärristiskt yttre utseende. Mars kallas för "den röda planeten" därför att den täcks av mindre stenblock och sand som består av röd materia. Marshimlen är gul eftersom det finns sand i atmosfären. Mars atmosfär är tunnare än Jordens. I polartrakterna finns fryst koldioxid och snö. Forskare säger att Mars liknar ett päron. Med det menas att södra halcklotet är lägre och dessutom mindre.

Det har funnits vatten på planeten. Den mest kända vattensamlingen var då "Hellabassängen". Storleksmässigt sett uppgick den till 2.400 km. Det är detsamma som avståndet från franska Atlantkusten - över Europa - fram till Kaspiska havet. Solsystemets högsta berg (bland planeter räknat) vulkanen Mons Olympus har en imponerande höjd av 21 km.

Jupiter, jätten i solsystemet

Diameter: 142.000 km
Massa: (Jorden=1) 317,83
Täthet: (vatten=1) 1,32
Flykthastighet: 59,6 km/sek
Medekavstånd från solen; 778 milj. km
Ett varv runt Solen 11,9 år

Som sagt jätten i solsystemet, men det finns ändå planeter i universum som är 10 ggr. större. Trots storleken (mätt i vårt solsystems mått) består den till största delen av väte och helium som är lätta grundämnen, innebär att Jupiter mycket låg densitet. Detta till trots är den 300 ggr. tyngre än Jorden. Det innebär att 1.000 planeter av Jordens storlek skulle få plats i Jupiter. Lek med tanken att om den varit ännu större, hade den hettats upp så mycket av solen, att den så småningom hade utvecklats till en stjärna.

Pga. sin magnetism och att den drar till sej strålning från Solen , bildas ett giftigt strålningsbälte runt planeten. Strålningen är så stark, att den kan döda en människa hundrafallt. I centrum anser forskare att det finns ett stenklot, som skulle vara lika stort som Jorden. Väte är den största beståndsdelen i Jupiters atmosfär. Den berömda "röda fläcken" är inget annat än våldsamma vindar på ytan, cykloner. Den röda fläcken är så pass sror att den rymmer nästan 3 planeter av Jordens storlek.


Sarurnus

Diameter: 120.000 km
Massa (Jorden=1) 0,70
Täthet: (vatten=1) 0,70
Flykthastighet: 35,6 km/sek
Medelavstånd från solen 1milj. 420.000 km
Ett varv runt Solen 29,5 år

Det stora kännetecknet för planeten är dess magnifika ringar. Ringarna är så breda, som avståndet mellan Jorden och månen (385.000 km). Rymdforskare är oense om hur många ringar det finns, men det är i alla fall en hel del. Titan är planetens och hela solsystemets största måne. Den har en diameter på 6.000 km. Saturnus andra ring innifrån räknat, uppgår till närmare 140.000 km i diameter.

Saturnus liknar i en del avseenden Jupiter, ungefär samma beståndsdelar inre och i atmosfären. Tätheten är mindre än hos vatten, den skulle alltså flyta i vatten. Molnen runt planeten är mycket kalla och rör sej snabbt.

Uranus - Neptunus

Diameter: U= 51.118 km.  N= 50.538 km.
Massa: (Jorden=1)  U=14,50  N=17,20
Täthet: (vatten=1)  U=1,27  N=1,77
Flykthastighet: U=22,5 km/sek.  N=23,6 km/sek.
Medelavstånd från Solen  U=2.870 milj. km  N= 4.497 milj. km.

De yttre planeterna i vårt solsystem har länge varit okända för människan. Men 1781 upptäckte astronomen William Herschel Uranus. Han trodde då att planeten var en komet, för den följde inte sin tänkta bana runt solen. Eftersom Uranus tillhör en av de yttre planeterna är den mycket kall. Yttemperaturen ligger runt -220 grader. Ytan på planeten är blå-grönaktig. Planeten roterar på sidan i sin bana runt solen.

10 ringar finns runt planeten. Största månen heter Miranda, och är mycket kuperad. Dalarna är 16 km. djupa och det finns ett berg som är 24 kilometer högt. Om Neptunus finns inte så mycket att säga än att planeten liknar Uranus. Bägge planeterna kallas för tvillingplaneterna. Två kända månar roterar runt Neptunus: Nereid och Triton. Triton är ovanlig för den roterar i motsatt riktning till planetens egen bana.

Tilläggsinformation "Vår livgivande stjärna"

Vår stjärna Solen är med  astronomiska mått en medelstor gul stjärna som finns i en spiralarm i "vår galax" Vintergatan (the milky way). Vintergatan är bara en av ungefär 150 miljarder galaxer i universum, så för vanliga människor är det svårt att få en uppfattning om universums storlek.
Jorden och andra planeter i solsystemet rör sej i eliptiska banor runt Solen.

Solens flykyhastighet i sin bana runt Vintergatan är 215km/sek.
en enorm hastighet, och planeterna i solsystemet "hänger med", därför att de genom gravitasionen kretsar runt Solen. För Jorden tar det 365 dagar att fullborda ett varv runt Solen.
Men varför vi har årstider: vår, sommar osv. beror på Jordaxelns lutning (i medeltal 21 grader) och rotationshastigheten runt axeln, det bestämmer årstiderna.

Tillbaka till Solens flykthastighet. För att den ska fullborda ett varv runt Vintergatan tar det ca: 225 miljoner år.
Vår stjärna Solen är liten jämfört med andra. Men som jämförelse skulle en miljon (1.000.000) planeter av Jordens storlek få plats i Solen. Ändå är Solen en liten stjärna ute i universum . Vill ni kollat statistik om Solen, gå tillbaks till "Vårt solsystem".