Översikt av vårt solsystem. Nu mer anses inte Pluto som en planet.

Översikt av vårt solsystem. Nu mer anses inte Pluto som en planet.

"Vår livgivande stjärna Solen.

Diameter: 1.400.000 km
Massa: (Jorden = 1) 333.000
Täthet: (vatten 1) 1,41
Flykthastighet: 215 km/sek 1 varv runt Vintergatan 225 miljoner år

Solen äe ungefär 5,5 miljarder år, och beräknas bli ungefär 11 miljarder år. Då händer följande: Solen sväller till en röd jätte, kärnreaktionen blir så våldsam att hettan i Solen blir mångdubbel. Det får till följd att Merkurius blir rostad, Vebus blir stekt. Jordens yttemperatur stiger över kokpunkten. Efter ytterligare 2 niljarder år kommer den åter att krympa till en vit dvärg och svalnar.

Vår sol förlorar varje sekund 4,5 miljarder ton av sin vikt, ändå räknas den till en liten stjärna i universum. Solen består av 4 schakt: Kromosfär, fotosfär, vätelager och kärna. Längst in i kärnan kan det bli upp emot 16 miljoner grader. Uppskattningsvis består solen av: 73% väte, 25% helium, och 2% tyngre ämnen.

Från Solen och utåt: Merkurius

Diameter:4.878km
Massa:(Jorden 1)0,055
Täthet: vatten=1)5,43
Flykthastighet:4,25 km/sek
Medelavstånd från Solen 58milj.km
Ett varv runt Solen 88 dygn

Alla planeter i solsystemet har elipsformade banor runt solen. Merkurius är knappt större än vår måne. Atmosfären är mycket tunn, nästan obefintlig. Det innebär stora temperaturskillnader, eftersom planeten inte kan behålla värme från Solen.

Merkurius yta liknar vår måne, full av kratrar och stenig, pga. ständigt bombardemang från rymden. På Merkurius finns, klippor och långa bergskedjor. De är över 3.000 meter höga och långsträkta.


Venus

Diameter:12.104km
Massa:(Jorden=1)0,815
Täthet:(vatten=1)5,24
Flykthastighet:11,8 km/sek
Medelavstånd från Solen 108 milj. kilometer

Planeten är till största delen "slät", men det finns undantag. Det högsta berget (gammal vulkan) mäter 10.800 meter över normalnivå. Till skillnad från Merkurius har Venus atmosfär. Den består av tjockt sammanpackad koldioxid. Strax ovanför cirkulerar giftiga moln av svavelsyra. Trycket på ytan är 90 ggr. större än på Jorden. Temperaturen på ytan (+ 500 grader) samt det enorma trycket och den giftiga atmosfären avslutar alla diskussioner om liv. Venus är den varmaste planeten i solsystemet, detta pga. växthuseffekten. Venus är den enda planeten i solststemet, som roterar i motsatt riktning till de andra planeterna.

Jorden

Diameter:12.756km
Täthet(vatten=1) 5,52
Flykthastighet 11,8km/sek
Medelavstånd från Solen 150 milj. km
Ett varv runt solen 365 dygn

Schematisk beskrivning av vår planet: Den består av inre kärna: mantel och skorpa. Skorpan är väldigt tunn, kan beskrivas med skalet på ett äpple. Jorden är den unika planeten i vårt solsystem på många sätt. Den är den enda bebodda planeten, vilket beror på atmosfärens beskaffenhet, Solens storlek, samt Jordens avstånd till densamma. Men om vi människor tillåts fortsätta med alla föroreningar överlever den inte den förutbestämda tiden. Planeten består till 3/4 av vatten. Kallas av astronauter den "vackra blåvita planeten" Jordens skorpa vilar på ett lager av berg, som vi kallar för manteln. Den är inte tjockare än 50 km på något ställe. De nuvarande världsdelarna uppstod för ca; 200 miljoner år sedan, när 2 enorma landmassor splittrades.

Om man tittar på en världskarta finner man att, Afrika och Sydamerika en gång passade ihop. Vatten har en enorm förmåga att nöta på berg. Grand Canyon i Arizona, är ett tydligt bevis på detta.

Mars

Diameter:6.794 km
Massa: (Jorden=1) 0,117
Täthet: (vatten=1)3,93
Flykthastighet: 5,02 km/sek
Medelavstånd fråm Solen 228 milj.km

Planeten har liksom Venus ett karaktärristiskt yttre utseende. Mars kallas för "den röda planeten" därför att den täcks av mindre stenblock och sand som består av röd materia. Marshimlen är gul eftersom det finns sand i atmosfären. Mars atmosfär är tunnare än Jordens. I polartrakterna finns fryst koldioxid och snö. Forskare säger att Mars liknar ett päron. Med det menas att södra halcklotet är lägre och dessutom mindre.

Det har funnits vatten på planeten. Den mest kända vattensamlingen var då "Hellabassängen". Storleksmässigt sett uppgick den till 2.400 km. Det är detsamma som avståndet från franska Atlantkusten - över Europa - fram till Kaspiska havet. Solsystemets högsta berg (bland planeter räknat) vulkanen Mons Olympus har en imponerande höjd av 21 km.

Jupiter, jätten i solsystemet

Diameter: 142.000 km
Massa: (Jorden=1) 317,83
Täthet: (vatten=1) 1,32
Flykthastighet: 59,6 km/sek
Medekavstånd från solen; 778 milj. km
Ett varv runt Solen 11,9 år

Som sagt jätten i solsystemet, men det finns ändå planeter i universum som är 10 ggr. större. Trots storleken (mätt i vårt solsystems mått) består den till största delen av väte och helium som är lätta grundämnen, innebär att Jupiter mycket låg densitet. Detta till trots är den 300 ggr. tyngre än Jorden. Det innebär att 1.000 planeter av Jordens storlek skulle få plats i Jupiter. Lek med tanken att om den varit ännu större, hade den hettats upp så mycket av solen, att den så småningom hade utvecklats till en stjärna.

Pga. sin magnetism och att den drar till sej strålning från Solen , bildas ett giftigt strålningsbälte runt planeten. Strålningen är så stark, att den kan döda en människa hundrafallt. I centrum anser forskare att det finns ett stenklot, som skulle vara lika stort som Jorden. Väte är den största beståndsdelen i Jupiters atmosfär. Den berömda "röda fläcken" är inget annat än våldsamma vindar på ytan, cykloner. Den röda fläcken är så pass sror att den rymmer nästan 3 planeter av Jordens storlek.


Sarurnus

Diameter: 120.000 km
Massa (Jorden=1) 0,70
Täthet: (vatten=1) 0,70
Flykthastighet: 35,6 km/sek
Medelavstånd från solen 1milj. 420.000 km
Ett varv runt Solen 29,5 år

Det stora kännetecknet för planeten är dess magnifika ringar. Ringarna är så breda, som avståndet mellan Jorden och månen (385.000 km). Rymdforskare är oense om hur många ringar det finns, men det är i alla fall en hel del. Titan är planetens och hela solsystemets största måne. Den har en diameter på 6.000 km. Saturnus andra ring innifrån räknat, uppgår till närmare 140.000 km i diameter.

Saturnus liknar i en del avseenden Jupiter, ungefär samma beståndsdelar inre och i atmosfären. Tätheten är mindre än hos vatten, den skulle alltså flyta i vatten. Molnen runt planeten är mycket kalla och rör sej snabbt.

Uranus - Neptunus

Diameter: U= 51.118 km.  N= 50.538 km.
Massa: (Jorden=1)  U=14,50  N=17,20
Täthet: (vatten=1)  U=1,27  N=1,77
Flykthastighet: U=22,5 km/sek.  N=23,6 km/sek.
Medelavstånd från Solen  U=2.870 milj. km  N= 4.497 milj. km.

De yttre planeterna i vårt solsystem har länge varit okända för människan. Men 1781 upptäckte astronomen William Herschel Uranus. Han trodde då att planeten var en komet, för den följde inte sin tänkta bana runt solen. Eftersom Uranus tillhör en av de yttre planeterna är den mycket kall. Yttemperaturen ligger runt -220 grader. Ytan på planeten är blå-grönaktig. Planeten roterar på sidan i sin bana runt solen.

10 ringar finns runt planeten. Största månen heter Miranda, och är mycket kuperad. Dalarna är 16 km. djupa och det finns ett berg som är 24 kilometer högt. Om Neptunus finns inte så mycket att säga än att planeten liknar Uranus. Bägge planeterna kallas för tvillingplaneterna. Två kända månar roterar runt Neptunus: Nereid och Triton. Triton är ovanlig för den roterar i motsatt riktning till planetens egen bana.

Tilläggsinformation "Vår livgivande stjärna"

Vår stjärna Solen är med  astronomiska mått en medelstor gul stjärna som finns i en spiralarm i "vår galax" Vintergatan (the milky way). Vintergatan är bara en av ungefär 150 miljarder galaxer i universum, så för vanliga människor är det svårt att få en uppfattning om universums storlek.
Jorden och andra planeter i solsystemet rör sej i eliptiska banor runt Solen.

Solens flykyhastighet i sin bana runt Vintergatan är 215km/sek.
en enorm hastighet, och planeterna i solsystemet "hänger med", därför att de genom gravitasionen kretsar runt Solen. För Jorden tar det 365 dagar att fullborda ett varv runt Solen.
Men varför vi har årstider: vår, sommar osv. beror på Jordaxelns lutning (i medeltal 21 grader) och rotationshastigheten runt axeln, det bestämmer årstiderna.

Tillbaka till Solens flykthastighet. För att den ska fullborda ett varv runt Vintergatan tar det ca: 225 miljoner år.
Vår stjärna Solen är liten jämfört med andra. Men som jämförelse skulle en miljon (1.000.000) planeter av Jordens storlek få plats i Solen. Ändå är Solen en liten stjärna ute i universum . Vill ni kollat statistik om Solen, gå tillbaks till "Vårt solsystem".

Kommentarer

Dan Nilsson

14.09.2022 19:52

Känns som om ju mer man lär sig ju mindre vet man. Universum är ju så stort, ofattbart.

Dan Jacobsson

Jag har inga just nu

Barbara

Hejsann

Anita Jansson

23.04.2021 05:30

01.09.2020 07:16

03.02.2020 19:34

Hej, vad är det för stor "stjärna ." med dimmoln omkring sig som vi ser nu vid klart väder? Den ligger långt till höger om månen. En annan som lyser klart ligger till vänster om månen vad är det?
Mvh

Arnold Wikström

04.02.2020 17:30

Hej, av din beskrivning att döma, är det planeten Venus du ser

Elsa Nilson

13.01.2020 17:44

Läxa i engelska alla fakta hittade jag här

5B

27.03.2019 09:34

Hej, jag går i 5:an och vi ska göra en uppgift om rymden och detta är nog den bästa sidan jag har gått in på en så länge

Arnold Wikström

07.04.2019 13:07

Hej 5B tack för den fina kommentaren på min hemsida. Du är alltid välkommen tillbaks till sidan
Arnold Wikström

Noah

25.01.2019 12:47

Arre du är fan kung

Arnold Wikström

30.01.2018 17:09

Hej Alex du kan googla på det, förslagsvis med sökorden planeten Merkurius, så får du veta en del om planeten och dess utseende och kännetecken.
Hälsningar Arnold

ALEX

24.01.2018 19:31

Hej! kan du berätta om MERKURIUS speciella kännetecken och landskapets utseende?

chewbacka

17.05.2016 09:02

hej, tack för allt men kan lära sig här du tror du att jag kan få använda detta till ett skolarbete??

Arnold Wikström

27.04.2016 15:43

https://prezi.com/h44olps3fsbj/solens-livscykel/
Hej JAWID hoppas detta ger dej svar om vad som händer med Solen

Jawid

26.04.2016 14:17

Hej!
Jag undrar om vår solen bränslet!
Kan ni beskriva när och vad kommer att hända med vår sol när "bränslet" tar slut?

Kakor

18.01.2016 11:01

Najs beskrivning, bra gjort!

Dick

15.01.2016 13:40

vebus det är venus

Lucas

10.09.2015 13:16

Jag har ett No arbete. jag undrar om jag kan få lite fakta om utseende och yta på planeten uranus

Arnold Wikström

11.09.2015 09:51

HEJ lukas du får gärna använda dej av befintliga uppgifter om Uranus, till ditt No-arbete. I övrigt kan du googla på andra uppgifter du behöver till ditt arbete

Lucas

10.09.2015 13:13

kan ni skriva lite mer om utseendet och ytan på planeten Uranus snälla

Frida

30.09.2013 09:15

Hej! Ska också göra en sådan presentation som Hanna (nedan), vig år i samma klass. Får jag också låna dina bilder till mitt NO- arbete? Tack på förhand! :)

Arnold Wikström

30.09.2013 11:34

Hej FRIDA, du får använda mina bilder till det ändamålet. Lycka till med din presentation.

HANNA

26.09.2013 17:25

Håller på med en presentation om rymden i skolan. Dina bilder skulle vara perfekta

Arnold Wikström

26.09.2013 18:13

Hej HANNA till de ändamålet får du använda mina bilder. Och lycka till med presentationen. Du kan gärna tala om hur det gick sedan.

Hanna

26.09.2013 13:49

får man använda dina bilder?

Arnold Wikström

26.09.2013 15:06

Det beror vad de ska användas till. Hör av dej med närmare information.

Enny

Tjoo breh!

En fråga hur många Merkurius får plats i Jorden?

04.04.2012 19:03

Cool sajt

Arnold Wikström

04.04.2012 20:51

Kolla bara vad jag skrivit om planeternas storlek, så löser du problemet själv. Annars har jag svaret. Tack för din förfrågan.

David

16.02.2012 17:15

Vad är din email-adress? skulle gärna vilja höra dina åsikter om liv på andra planeter!

Arnold Wikström

27.02.2012 20:13

Hej David tacksam för att du vill ha min åsikter, men jag lämnar inte gärna ut mailadressen. Finns i telefonkatalogen, ring mej så får du den: Arnold Wikström.

Johan

16.12.2011 14:11

varför är en månad ca 30 dagar?

Arnold Wikström

16.12.2011 15:39

Hej Johan: Vår måne roterar runt Jorden på 30 dagar i få ordalag. Får jag din mailadress kan jag förklara mer om detta.

Snorre:D

16.12.2011 13:51

Det här har gett mig bra info till hemstudien :DD!!

Orre

16.12.2011 10:44

Nu behöver jag inte läsa i böcker om planeterna! xD

Ida

12.12.2011 19:32

hej! Vilken planet är mest lik vår i vårt solsystem?
Bra sajt :D

Arnold Wikström

12.12.2011 21:00

Finns ingen sådan. Vi måste utöka vår kunskap. Det finns så många planeter som det finns sandkorn på jordens yta. Så svaret är givet i framtiden.

AHMED

tackar sidan nu vet jag om alla planeterna

AHMED

22.11.2011 19:50

22.11.2011 19:23

tja den här sidan är bra =)

bengt-göran magnusson

En jättebra sida detta är min vän

Arnold Wikström

22.08.2011 15:34

02.03.2011 16:42

Hej EMMIE, Pluto klassas inte längre som en planet.

Emmie

02.03.2011 15:56

varför har ni inte med pluto? :)

victor

16.01.2011 16:52

hej
hur tror du liv skulle kunna se ut om det existerade på en planet ?

Arnold Wikström

16.01.2011 18:17

Hej, kan inte beskrivas i så korta ordalag. Maila mej, får du min åsikt.

Linnea

Jag skulle inte kunna ta lite om varje planet till ett skolarbete eller?

Arnold Wikström

13.01.2011 17:53

14.01.2011 10:34

Hej Linnea du får använda materialet till ditt skolarbete, och lycka till med det.

Rubbe

12.08.2010 16:28

Snygg sida,mycket att läsa,samt en del bra länkar. Bra jobbat!

arnold wikström

12.08.2010 18:56

Tack RUBBE.

Ronny Klockis

09.04.2010 19:13

Mycke bra jobbat med det. Och att du har lyckats med det. Grattis! Bra kommentarer har du fått också. Kan bara säga kanon bra.

Arnold Wikström

12.08.2010 18:54

Tack för det Ronny. Vår stjärna Solen är en "flugskit" jämfört med andra stjärnor. Vi på Jorden är ensamma i Vintergatan.

Rolf Ericsson

10.12.2009 01:05

Hej Fick för en tid sen en sida där storleken på vår sols storlek jämnfördes med andra solar. det var omtumlande Mvh Roffa ( ektorp )

Arnold wikström

12.08.2010 18:50

Ja Rolf Ericsson så är det faktiskt. Men vår lilla stjärna Solen, är bara en "flugskit" jämfört med andra stjärnor i universum. Där finns fler större stjärnor.

Daniel Jonsson

05.12.2009 10:08

Så kännde jag med, bra spännande skrivet=)

yvonne larsson

29.11.2009 14:29

Man känner hur liten man är som människa när man läser om solsystemet.

Yvonne Larsson

29.11.2009 14:24

Helt fantastiskt att komma på att göra en sida om vårt solsystem,,
Bra gjort Arnold jag tycker det är spännande läsning...

Senaste kommentaren

14.09 | 19:52

Känns som om ju mer man lär sig ju mindre vet man. Universum är ju så stort, ofattbart.

28.01 | 16:53

En stjärnklar augustikväll utan störande ljus, som en gråvit mjölkaktig dimma med stjärnor, som sträcker sej över stjärnhimmeln. Hoppas detta var till hjälp

28.01 | 09:10

Vad är själva "Vintergatsbandet" , dvs hur ser vi det från Jorden?

23.04 | 05:30

Jag har inga just nu

Dela den här sidan