Gasmoln runt superjätte.

Gasmoln runt superjätte.

Vad finns där ute?

Rymden mellan galaxer, stjärnor, planeter och nebulosor; för att nämna några saker som Kosmos består av är inte tom. Den är full av instellär materia; som är en blandning av gaser - övervägande del väte och helium. Även stoftpartiklar av ämnen som kisel och kol ingår. Dessa instellära ämnen är råmaterialet till stjärnor och galaxer.

Ska här nedan försöka beröra något om nebulosor, stjärnor och galaxer. Planeter tar jag inte upp här, har tagit upp det ämnet i avsnittet om "Vårt solsystem".
Börjar med galaxer:

Galaxer.

Det finns 3 huvudtyper av galaxer: Elliptiska, spiralformade och oregelbundna (irreguljära). Vår egen galax Vintergatan tillhör typen spiralformade (se bild). Bilden föreställer dock Andromedagalaxen, en granngalax av samma typ som Vintergatan (2,2 miljoner ljusår från oss). "Vårt solsystem" ligger långt från Vintergatans centrum. Andromeda och Vintergatan är de 2 största av spiralgalaxtyp. Galaxerna "rusar" mot varandra med en hastighet av 480.000 Km./tim.

Det finns en möjlighet har vissa astronomer räknat ut, att galaxerna kan kollidera om ung. 3,5 miljarder år.
Vintergatan innehåller upp emot 200 miljarder stjärnor.

Stjärnor

Är rika på energi, och det finns många olika typer av stjärnor. Men här berör jag bara 2 av ytterligheterna; bruna dvärgar och blå superjättar.

Bruna dvärgar kallas av astronomer för "misslyckade stjärnor". En sådan brun dvärg har samma diameter som Jupiter (142.000 km.) men ändå 10 ggr. så stor massa. Massan är dock för liten för att åstadkomma höga temperaturer som krävs för en kärnfusionsprocess. Det innebär att de är svala och ljussvaga med en yttemperatur under 2.500 grader, och en ljusstyrka som är 1.000 ggr. mindre än vår sols. Det är förklaringen till att de upptäcktes ganska nyligen. Men sedan mitten av 1990-talet har teleskop med känsliga infraröda detektorer, upptäckt flera hundra.

Blå superjättar

Är de massivaste och ljusstarkaste stjärnorna på himlen. De har en massa 10 ggr. större än vår sols. Några få superjättar har en massa 100 ggr. så stor. Det är svårt att förstå vilka krafter som finns "där ute" och hur "stort" och "vidsträckt" Kosmos egentligen är. Jag jämför oss människor på Jorden (den enda planet i Kosmos) som vi känner till där det finns mänskligt liv, som ett sandkorn på Jordens yta. Så små och intetsägande är vi människor jämfört med de enorma krafter som finns "där ute" i Kosmos.

Genom sin ljusstyrka syns de blå superjättarna tydligt på stjärnhimlen. Ta en stjärnbild son Orion, vilken är känd för oss alla som någon gång tittar upp mot stjärnhimlen. Just i januari är Orion klart synlig för blotta ögat. I denna stjärnbild måste en blå superjätte som Rigel mämnas. Den har en massa 20 ggr. större än vår sol, och en ljusstyrka 60.000 ggr. större. Yttemperaturen hos en blå superjätte överstiger 30.000 grader. Jämför detta med vår sols 5.700 grader.

Nebulosor

Är gasmoln ute i Kosmos, som innehåller det jag beskrivit i inledningen om Kosmos. Dessa gasmoln är enkelt uttryckt födelseplatsen för stjärnor och galaxer. Uttrycket nebulosa kommer från det latinska ordet moln.
Astronomer klassificerar nebulosor efter hur de framträder, täta nebulosor (absorbtionsnebulosor) lyser inte själva på natthimlen. (Reflektionsnebulosor) återkastar ljuset från stjärnor och andra lysande föremål.Fotnot: För att kanske förstå de enorma avstånd som finns inom Kosmos, är ljusets hastighet 300.000 km./sek.
7,2 varv runt Jorden på en sekund.

Avslutning

Vi tror att vi sitter i våra TV-soffor, och det gör vi. Men vad vi inte vet att vi svävar omkring i våra TV-soffor ned en hastighet av 11,8 km/sek.

Ordförklaringar:

Vill bara ge lite ordförklaringar, som ex: Asreroid, gravitation:
Jag börjar med:
Asteeroid:
 
En "stenaktig sammansättning" som är mindre än en måne och kretsar runt Solen. Det kända asteroidbältet finns mellan Mars och Jupiter. Många av de "små" asteroiderna kan ha en bana riktad mot Jorden.

Gravitation: Tyngdkraft av naturens grundläggande krafter
                   Jämförbart med Newtons upptäckt. Tappar du 
                    något så åker det inte "Upp", utan det ramlar ner
                    Gravitationen är det som håller vårt solsystem i 
                    sin bana. Tyngdkraften som gör att vi på
                    Jorden bara åker omkring med 11,8km/sek. Vi
                    sitter alltså inte stilla i våra TV-soffor, som vi
                    tror. Svårt att förklara, men så är det.

Asteroid:      "stenig" himlakropp som är resterna av the big
                   bang. Det kända asteroidbältet, finns mellan 
                   Mars och Jupiter. Finns i nuläget asteroider som
                   kan kollidera med Jorden.

Blå superjättar: De mest massiva av de stjärnor vi kan hitta
                    På stjärnhimmeln. Färgtemperaturen gör att de
                    är just "blå jättar"

Dubbelstjärnor:  2 stjärnor som med sina "ryckningar" kan 
                        kanske dölja en planet?

Nebulosa:      I kort är en Nebulosa ett "gasmoln" som 
                    innehåller just det gas, och småsten, grus och 
                    andra partiklar. En nebulosa är födelseplatsen 
                    för stjärnor och planeter.

Superjätte:    Enkelt en stkärna som är; som är 100 till 1000
                    gånger större än vår stjärna Solen. Då måste vi
                    veta att vår stjärna Solen betraktas som liten. 
                    1.000.000 planeter av Jordens storlek, skulle få
                    plats i Solen

Supernova:    Slutet hos en enorm stjärna som "dör" 
                    Explosionen är ofattbar. Vi människor har inte
                    och kommer inte att förstå magnituden i
                    explosionen, vi kan bara spekulera. 

Svart hål:      Ingen inte ens NASA vet vad som finns i i ett 
                    svart hål. Ett fenomen som har en oändlig täthet
                    Inget som "slukas" i ett svart hål överlever. Det
                    handlar om hela solsystem. Vi förstår helt enkelt
                    vilka krafter som finns "där ute". Det ska vi vara 
                    glada för.
               

                 


 
                                                                                             

                                                                                       


Kommentarer

Johan

23.04.2010 22:25

När man ser det så här så inser man hur små vi är,inte ens som en droppe i havet.Mycket bra sida Arre.

Arnold Wikström

26.03.2010 20:32

Kosmos är mycket mer än enormt. Kanske det är därför vi människor inte fattar något.

Roland Nordqvist

26.01.2010 09:35

Kul och intressant ämne. Men jag tycker att pumporna stör lite. De tar bort en aning av seriositeten. Annars är det ju lärorikt och bra.

Ronny Florentz

25.01.2010 21:19

Helt godskänt från min sida.

eva granström

25.01.2010 20:44

oj mycket intressant.......märker att du gillar och kan mycket om kosmos.....mycke bra och lätt att förstå informationen...mycke bra

Senaste kommentaren

14.09 | 19:52

Känns som om ju mer man lär sig ju mindre vet man. Universum är ju så stort, ofattbart.

28.01 | 16:53

En stjärnklar augustikväll utan störande ljus, som en gråvit mjölkaktig dimma med stjärnor, som sträcker sej över stjärnhimmeln. Hoppas detta var till hjälp

28.01 | 09:10

Vad är själva "Vintergatsbandet" , dvs hur ser vi det från Jorden?

23.04 | 05:30

Jag har inga just nu

Dela den här sidan