Kvällsbelysning; Saltängsbron med Grand hotell och rådhustornet i bakgrunden