Delvy över det forna industrilandskapet vid Kvarngatan. Gatan sträcker sej rakt genom det gamla industrilandskapet