Stadsmuséet på Västgötegatan. Ett besök på muséet är inte helt fel