Bild från Bergsbron med stadens äldsta industribyggnader i övre högra hörnet