Delvy över "Strömmen", med gammal byggnad i bakgrunden