Vårvatten från ett av de små vattenfallen genom Norrköping. Bilden tagen från Gamlebro (järnbron)