För fallna hjältar: Mynt plaserades i ögonen, för att blidka färjekarlen.