Sköna Helena. tillsammans med prins Paris, är bägge orsaker till att det blev krig mellan grekerna och Troja.