Bild från? En film som jag tror kommer att få genomslag, oavsett vilken kategori av filmer vi gillar