Denna byggnad i bakgrunden "kraftvärmeverket" ger oss fjärrvärme.