Kraftvärmeverket, i kontrast men snön i förgrunden. Förstår ni; snön kyla, och värmeverket i bakgrunden.