Supervova exploision. En sådan explosion är något vi vanliga människor inte kan hantera. Dessa krafter som frigörs är ju vad säger man: Något utöver vår fattningsförmåga.